فروشگاه روانشناسي و خودشناسي

خريد محصولات متنوع در اين زمينه به شما کمک مي کند تا نتايج
بهتري بگيريد آموزش هاي کاربردي که حاصل تجربه همکاران ما مي باشد

شروع کنيد

دیدگاه روانشناختی حسابرسان در شناسایی و اولویت بندی روش های تقلب در صورت های مالی

رقص با سایه (درمان افسردگی از طریق شناخت شخصیت)

تکنولوژی در خدمت کتابداران (نقش نوآوری در محیط کتابخانه)

بررسي ميزان اضطراب كتابخانه اي دانشجويان تحصيلات تكميلي

میترا مهدیزاده . مشاور و روان درمانگر

دکتر حدیث کریمپوریان . متخصص روانشناسی سلامت

صدیقه نادری . مشاور خانواده

دکتر علی لطفی . متخصص روانشناسی عمومی

تهران . مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده طلیعه مهر

بابلسر . مجتمع آموزشی معرفت

بابلسر . دبستان پسرانه هدف

تهران . آموزشگاه علمی شهید فرح بخش

تهران . دبستان دخترانه علوی اسلامی

اصفهان . دبستان پسرانه ایمان

اصفهان . مرکز مشاوره و روانشناسی هدی

تهران . مرکز مشاوره و روانشناسی ویژن

عاطفه السادات عقیلی . روانشناس عمومی

دکتر مجید کوثری . متخصص روانسنجی

اصفهان . مرکز مشاوره و روانشناسی کیمیا

تهران . مرکز تخصصی روانسنجی خوارزمی